Monday, January 24, 2011

Kemaskini dan Membersih Bengkel JE

Sebelum dan Selepas
SEBELUM

SELEPAS
Minggu pertama dan kedua adalah minggu mengemaskini dan membersihkan bengkel JE. Alhamdulillah, kami dapat menambah satu lagi stor untuk menyimpan peralatan dan perkakasan bengkel JE. Pelajar-pelajar 5 JE1 dan 5 JE 2 memberi kerjasama dengan baik pada minggu tersebut.