Tuesday, February 22, 2011

Pengajaran dan Pembelajaran

MENGIKUT PERATURAN

TIDAK MENGIKUT PERATURAN


 P & P tetap berjalan seperti biasa, walaupun sibuk dengan aktiviti sukan dan kokurikulum. Pelajar-pelajar memberi kerjasama dengan baik semasa di bengkel tetapi masih ada yang mengabaikan keselamatan semasa di bengkel.

No comments:

Post a Comment